Utbildning & Forskning

UTBILDNING & FORSKNING

Naturens näring

Utbildning och forskning är kärnan i vår verksamhet och under år 2020 planerar vi att utöka denna websida med aktuella forskningsstudier och artiklar, tillsammans med hur du kan tillämpa detta praktisk för din häst.

Vi specialiserar oss på klinisk nutrition och söker lösningar för att förebygga och/eller minska sjukdomar som är förknippade med utfodring och foderhantering. Mycket av vår forskning kommer att fokusera på foderingredienser, mark, gräs / växtarter, örter och de påverkar och förbättrar hästens mikrobiom och immunsystem.