TOTAL - Funktionsfodret

FUNKTIONSFODRET TOTAL

Ett arteget foder

År 2000 lanserades TOTAL Horse Feed, det första banbrytande, spannmålsfria fodret för alla hästar. Vår kunskap, förståelse och passion gav oss då insikten om vad som var ett lämpligt foder för arten och vi fortsätter vårt arbete för deras räkning genom att hjälpa hästar erhålla och bibehålla hälsa och välbefinnande inom alla områden och miljöer.

Våra TOTAL Ombud får information och utbildning, så de kan ge sina kunder förslag på foderstater och grundläggande utfodringsråd. Våra professionella Equine Nutritionists är alltid tillgängliga för att stödja TOTAL Ombuden och erbjuda en fullständig, individuell foderstat för kliniska eller mer komplexa fall.

Ett Arteget Foder

TOTAL Horse Feed har en exceptionell näringsprofil med en bas av smältbara, fibrösa råvaror anpassade för hästens känsliga fodersmältningssystem samt naturliga fetter, högvärdigt protein, optimerade mineral och vitaminnivåer, probiotika, artrikt gräs och örter.

Ett foder är allt du behöver

TOTAL Horse Feed har sedan start utfodrats till alla typer av hästar och ponnyer i mer än 10 länder, allt från shetlandsponnyer till shirehästar, samt från hobbyhäst till elit inom alla inriktningar.

Ett foder är allt du behöver

Som equine physiologists/nutritionists vi vet att alla hästar har samma fodersmältningsförmåga men ska utfodras efter det individuella behovet. Faktorer att ta hänsyn till är till exempel metabolisk typ, vikt, ras, ålder, livsstil, miljö, arbete och grovfodrets kvalitet/kvantitet. Dessa varierande behov tillgodoses genom enkel justering av mängden Total Horse Feed. Mängden kan utöver detta anpassas genom olika årstider, om det är förändringar i din hästs dagliga rutin och arbete utan störning till det känsliga mikrobiomet och fodersmältningssystemet. Total Horse Feed är ett näringstätt, enkelt och tryggt foder koncept.