Inspiration

Inspiration

"Feed for Life"

INSPIRATION

Hästarna var vår inspiration när vi designade funktionsfodret TOTAL Horse Feed, eller rättare sagt – inspirationen var hästarnas hälsa och välmående.

Hästar har varit en integrerad del i vår historia i flera tusen år. De har burit oss, dragit oss, försvarat oss, krigat med oss och har varit vid våran sida så länge som vi kan minnas. I vår moderna tid används hästarna mer som hobby åt oss och bär oss genom fantastiska prestationer i sporter och tävlingar inom många inriktningar.

Vi känner nu att det är vår tur att ge tillbaka och verkligen förstå dem som den art de är, oavsett vilket jobb eller vilken roll de har i vårat liv.

Inspiration

Under Århundraden

Hästens levnadsmiljö och utfodring har under århundraden och i synnerhet det senaste decennierna förändrats enormt för hästen, ofta för att passa vår livsstil och rutin. Hästar har i allmänhet anpassat sig till de flesta av kraven och förändringarna på dem, och i vissa avseenden har livsstil och förhållanden förbättrats mycket för våra hästvänner.

Men trots att hästen har flyttats långt bort från när de betade de öppna slätterna, har hästens fodersmältnings fysiologi inte utvecklats för 2000-talets livsstil och förblir den vandrande födosökande växtätaren avsedd att smälta ett varierat urval av fiber/växlighet dag som natt.

HDet är bevisat att halvtama hästar som lever i flock och följer naturliga beteendemönster inte drabbas av metaboliska och fodersmältningsstörningar som är så vanligt idag. Därför måste vi förstå de orsaker och effekter som dagens hästdiet har på våra hästar, och titta tillbaka på deras naturliga, utvecklade foderbeteende. Detta var inspirationen och motivationen för utvecklingen av vårt holistiska helfoder och koncept, där vi kunde erbjuda en hälsosam, praktisk foderlösning för att tillgodose behoven hos alla hästar och öka medvetenheten om hästens grundläggande fysiologiska behov oavsett arbetsbelastning .

Under Århundraden